Kara - Navy Narrow Plaited Velvet Hairband

Kara - Navy Narrow Plaited Velvet Hairband

Tax included.

Navy narrow plaited velvet toothed hairband.

1 x 1 cm