Kara - Black Narrow Plaited Velvet Hairband

Kara - Black Narrow Plaited Velvet Hairband

Regular price £8.00
Tax included.

Black narrow plaited velvet toothed hairband.

1 x 1 cm