Kara - Black Narrow Plaited Velvet Hairband

Kara - Black Narrow Plaited Velvet Hairband

Tax included.

Black narrow plaited velvet toothed hairband.

1 x 1 cm