Eva - Royal Blue Gold & Enamel Hair Slides

Eva - Royal Blue Gold & Enamel Hair Slides

Regular price £10.00
Tax included.

Royal blue and gold enamel hair slides.

6 x 3 cm